TRADISJONSPAKKE: Stølstur

Her har vi satt saman nokon av dei mest ettertrakta opplevingane i ein og same tur! Pakka byr på tradisjonell stølslunsj, besøk på geitegard, antikvitetsbutikk og moglegheit til å bake di eiga lefse. På turen får vi sjå og lære meir om Veitastrondvegen; eit lite kulturminne når det kjem til norske vegar, og i tillegg vitja den nyoppførte turisthytta Tungestølen, teikna av Snøhetta arkitekter. For den som ønskjer å sjå ein av Jostedalsbreen sine armar på kloss hald, er det også mogleg å gå inn til Austerdalsbreen på eigen hand.

  • Stølslunsj på Jarvamyri
  • Besøk på geitegard (osteysting)
  • Besøk til bruktbutikk
  • Guiding Veitastrondvegen
  • Besøk på Tungestølen
  • Bak di eiga lefse
  • Tur til Austerdalsbreen