KULTURPAKKE: Urnes stavkyrkje

Hovedrolla i denne pakka er sjølvsagt Urnes stavkyrkje, rekna som den eldste av stavkyrkjene og eit sentralt verk i norsk kunst og historie. Urnes stavkyrkje står på UNESCO si verdensarvliste. Turen starter med ei vandring på den gamle ferdselsvegen frå Galden til Solvorn, før vi tek ferje til Ornes og omvisning på båtbyggeriet her. Turen kan også kombinerast med el-sykkel.

  • Guiding gamlevegen frå Galden til Solvorn
  • Besøk båtbyggeriet på Ornes.
  • Omvisning Urnes stavkirke.